राज दरबार…..

साद घालतो रानवारा….. !

( रॉड )

आता जुळला आहेस म्हणुन तुला सांगावस वाटतय…
गरज मला म्हणून ‘ रॉड तू ‘ कधी जोडू नकोस
सोय म्हणून रॉड तू मध्ये अचानक तुटू नकोस..

रक्ताचं नाही म्हणून, कवडीमोल ठरवू नकोस
धातूचे मोल जाण..मोठेपणात हरवू नकोस..

आयुष्याच्या प्रत्येक पाऊलात तुझी गरज भासत असेल
जन्मभर झेपेल इतकं भरून वजन तुझ्यावर मी टाकत असेन

तुझ्याच भरवश्यावर मी उभा , कमीपणा मानू नकोस
व्यवहारातलं देणं घेणं फक्तं मध्ये आणू नकोस..

झेपेल तितकं वजन घेत रहा, जमेल तितकी साथ देत रहा
दिलं घेतलं सरेल तेव्हा.. पुन्हा कळा देत रहा..

समाधानात जोडतोड असते…फक्त जरा समजून घे
‘रॉड ‘ म्हणजे ओझं नाही, मनापासून उमजून घेतले..

विश्वासाचे दोन शब्दं..दुसरं काही देऊ नकोस
जाणीवपूर्वक मी तुला जपतो , मध्येच माघार घेऊ नकोस…!

उलटा पडलो तरी, साथ सोडू नकोस
तुझ्यावीना मी व माझ्यावीना तु कवडीमोल ठरवू नकोस…

****

प्रेरणा : दुवा

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: