राज दरबार…..

साद घालतो रानवारा….. !

आय हेट गर्ल्स !

आता उडी मारायच्या बेतात असलेल्या सारखा एकटा, गडाच्या एकदम टोकावर असलेल्या कोकण दर्‍याकडे पाय टाकून बसलेला तो दिसला. पाठीमागून जाऊन धप्पकन एक धप्पाटा घालावा तर जैन हत्येचे पातक आपल्या माथी हा विचार करून मी दुरुन आवाज देत मी येत आहे असे सांगत त्याच्या जवळ बसलो. तो जसा बसला होता अगदी त्याच्या विरुद्ध दिशेला पाय करून, हो उगाच बुडत्याला काडीचा आधार म्हणून उडी मारताना माझा हात धरुन ठेवला तर ? तसा मी नेहमीचाच हुशार अगदी आपल्या डॉ. रमताराम सारखा ! गणितातले काही कळत नाही पण आपलं असेच डॉ. रमताराम ! अगदी तसेच. तर कोठे होतो.. तो बसला होता दरी कडे तोंड करून व मी गडाकडे..

मी -“काय रे, का बसला आहेस येथे ?”
तो- “काय नाय, आत्महत्या पाप की पुण्य यांचा ईचार करत हूतो.. तो वर तु आलास…”

म्हणजे मी बरोबर होतो, हे बेटं आत्महत्या करायच्याच विचाराने येथे बसलेले आहे, मी दोन हात मागे सरकलो.

मी -” का ? झाला का परत एकदाचा प्रेम भंग तुझा ? ”
तो- ” मारा टोमणे, मी टाकू का रे उडी ? ”
मी -“टाका, वडे फुकट मिळतील, काय रे तुमच्या जैनाच्यात मेल्यावर वडे करतात काय ?”
तो- “माहीत नाही बॉ, पण मी मेलो तर तुझाच फायदा”
मी -“माझा फायदा कसा रे ?”

फायदा म्हणाल्यावर लगेच अंगातलं रक्त सळसळत माझे लहानपणापासूनच.

तो- “तु लगेच एक चार-पाच लेख टाकून टिआरपी घेणार, माझा फुकाट बळी ! ”

च्या मायला, हलकट आहे बेणं, मरणार पण दुसर्‍याला एक पैश्याचा फायदा होतो आहे म्हणाल्यावर यमाला उद्याची डेट देणार.. जैन रे ! दुसरे काय !

मी -“अरे असे काही नाही रे,एक ब्लॉक टाकेन, नाही तर श्रद्धांजली धागा, बस्स !”
मी- ” बरं ते जाऊ दे काय झालं सांग”
तो- ” प्रेम भंग झाला !”
मी- “ते माहीत आहे रे, नवीन काहीतरी सांग..”
तो- ” तुझ्या सारख्या मित्रामुळेच मी वाया जात आहे..”
मी- ” बरं, सांग बरं काय झाले ते निट..”
तो- ” ती………. खुप…….. लहान स्टोरी आहे.. ती नाही म्हणाली”
मी- ” ग्रेट वाचलास..आता दुसरी शोध !”
तो -” दुसरी दुसरी च्या नादात २२२२ प्रेमभंगाच्या कथा लिहून झाल्या तुझ्या सायटी वर…”
मी- “अरे रे….वाईट वाटले. पण आकडा चुकला का रे ? २२२२ म्हणजे अतीच रे….”
तो- ” साल्या, नाव, गाव, पत्ता, नंबर, ईमेल, जीमेल पासून सगळी हीस्टॄई सांगेन मी आता.. कधी भेटली व कधी सोडून गेली त्या तारखं पासून ते टायमा पर्यंत.. आणि कानाखाली चार बोटं उठली होती की पाच ते बी सांगेन..”

यांचे हे असेच… इमेल व जीमेल म्हणजे एकच असते हे माहीत नाही व इंग्रजी मध्ये हीस्ट्री असे म्हणतात हे देखील माहीत नाही, कोल्हापूर चे पाणी दुसरे काय…आहे नावानं जैन, पण वाढलं शिवाजी पेठेत आणि बुधवार पेठेत… त्यात भर म्हणजे बोलतं येवढ्या वेगानं की महालक्ष्मी एक्सप्रेस देखील स्पिड बघून लाजावी.

मी- ” खरं आहे, तुझी स्मरणशक्ती तशी लहानपणा पासून शार्पच.”
तो- ” तुला खोटं वाटतं… तुला खोटं वाटतं की काय नाय सांग.. आता आता बसल्या बसल्या लिस्ट देतो.. लिही…”

आवशीचा घो.. आता हे चालू झाले की थांबणार नाही. २२२२ मुलीची नावे व पुर्ण इतिहास !

मी- ” थांब थांब! तुझ्यावर आहे रे विश्वास, खरं बोलतो आहेस माहीत आहे… काय झाले सांग”
तो- ” आता कसं ! तरीच म्हटलं तु माझ्यावर नाय इश्वास नाय ठेवणार तर कुणवार…”
मी -” मित्र ना रे तुझा अगदी, तु चड्डी घालत नव्हतास तेव्हा पासूनचा”
तो- ” नको त्या आठवणी काढायचे काम नाय ! काय ? तेव्हा पैका नव्हता”
मी – ” बरं, काय झाले ते सांगतोस का ?”

ह्यांचे म्हणजे आपल्या मीमवरच्या महिला मंडळातील विशाल सदस्यांसारखं ! मुळं मुद्द्यावर कधी यायचेच नाही ! आपले उगाच दळणे दळत राहायचे.

तो -“काय नाय सांगनार, आय हेट गर्ल्स ! बस्स ! सन्यास घेणार म्हणजे घेणार………. ”
मी – “अरे ? काय घेतलीस आज ? देशी का ?”
तो – “ये, तोंड संभाळून हां.. आपण दुपारच्याला फक्त बीयर घेतो.. रात्री मिळेल ती.. आता दुपार हाय ! ”
मी- ” ह्म्म्म. संन्यास घेणार म्हणतोस. मग काही प्लॅन केले का ? गुरु बीरु ? ”
तो- ” केला ना प्लॅन, सन्यास घेणार म्हणजे घेणार… गुरु.. गु………रु कश्याल ? तु आहेस की.. बाकी आय हेट गर्ल्स ! हे फिक्स ! अरे माझी काय इज्जत हाय काय नाय ? २२२२ वेळा प्रेमभंग ? वर्ल्ड रेकॉर्ड किती हाय रे ? ते जाऊ दे.. पण आय हेट गर्ल्स !”

मायला, म्हणजे आजच्या दिवसाचं काय खरं नाही…

हे असे लटकलेलं बेणं.. गळ्यात दिवस रात्र घेऊन फिरावे लागते हो.. काय करु.. !
उत्तर सापडत नाही आहे… एका वर्षात ४-४ प्रेम भंग घेऊन येतं व त्याचं भग्न ह्रदय आम्हाला शिवत बसावे लागते…
ह्यांचे काय करावे ? हा प्रश्न डोक्यात घेऊन… मागे दरी मध्येच स्वतःला झोकून द्यावे असे वाटत आहे…. पण याला ह्या जगत एकटं टाकून जाऊ तरी कसे ?

समजवून घेणे व संसार करणे, एकमेकांना आधार देणे, कोण धडपड असेल तर त्याला सांभाळणे.. एकमेकावर जिवापाड प्रेम करने, दुसऱ्याला व त्याच्या आप्तस्वकीयांना जपणे म्हणजे प्रेम.. व यालाच प्रेम म्हणतात अशी माझी लहानपणापासूनची कल्पना… समजूत पण याला पाहीले की समजते, नाही, प्रेम म्हणजे मी समजतो तसे नाही..

आज काल प्रेम म्हणजे, अधिकार, स्टेटस ! पैसे, शिक्षण.. व सर्वात महत्त्वाचे.. तो / ती माझ्या मुठीत आहे ही भावना… ! मग बळी पडतात असे हे प्रेमभंगी ! खरोखर प्रेमभंगी हा शब्दच बरोबर आहे यांच्यासाठी….. चला मित्रो… यांची उतरली की येईल ताळ्यावर नेहमी सारखा… दुसर्‍या प्रेमभंगाची तयारी करून..

पण याला बघीतले की नक्की म्हणावेसे वाटते आय हेट गर्ल्स !!!!

Advertisements

7 responses to “आय हेट गर्ल्स !

  1. प्रसिक फेब्रुवारी 9, 2011 येथे 8:16 pm

    प्रेमभंगी स्व:ताच्या यडचापपणात पोरींना का नावे ठेवतात ???

  2. Aparna एप्रिल 6, 2011 येथे 3:00 सकाळी

    हा हा हा..या पोस्टमुळे माझे असे अनेकदा प्रेमभंग होणारे काही मित्र आठवले…प्रत्येकवेळी खांदा द्यायला आम्ही काही मैत्रिणी होतोच….पुन्हा नवी कुणी दिसली की येरे आपलं जारे तिच्या मागे…..

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: