राज दरबार…..

साद घालतो रानवारा….. !

शब्द काही

हरवले असतील शब्द काही
जूने माझेच बोल काही
विसरलो होतो स्वतःला
गुंग राहू दे,  थोडा वेळ मला
पाहतो आहे, आरसा जरा

हरवले असतील शब्द काही
जूने माझेच बोल काही
आशा ना अपेक्षा घडला
कसा योगायोग या क्षणा
शोधतो आहे त्या खाणाखुणा

हरवले असतील शब्द काही
जूने माझेच बोल काही
माझा पाझरतो घाव जूना
माझे दान उलटे सदा पडावे
हा नियतीचा तसा दोष पुराना

Advertisements

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / बदला )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / बदला )

Connecting to %s

%d bloggers like this: